بازدید رئیس کل دادگستری گیلان از دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی لوشان